Witamy

na stronie internetowej

Gminnego Przedszkola
w Bojszowach

 


Rozliczanie opłat za niewykorzystane posiłki w miesiącu czerwcu dokonuje się najpóźniej do 15 lipca każdego roku na pisemny wniosek rodziców/opiekunów prawnych z podaniem numeru osobistego konta bankowego, na które ma być dokonany zwrot za żywienie.

Informujemy, że numer telefonu do przedszkola 32/218-92-55 jest już aktywny